Mặt bằng tầng 3 – 5 chung cư Watermark Hồ Tây được thiết kế 8 căn hộ/ sàn, với các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ – 3 phòng ngủ, thiết kế không gian mở, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên.

Các loại diện tích căn hộ

Diện tích căn hộ Watermark tầng 3-5

 Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ

Căn hộ 1 phòng ngủ

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn B1

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại B1

Căn hộ 2 phòng ngủ

Sơ đồ mặt bằng tầng 2 căn B2

Chung cư Watermark Hồ Tây – Sơ đồ mặt bằng tầng 2 căn B2

Sơ đồ mặt bằng tầng 2 căn B4

Chung cư Watermark Hồ Tây – Sơ đồ mặt bằng tầng 2 căn B4

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn A1

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại A1

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn A2

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại A2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn A4

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại A4

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn B2

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại B2

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn B4

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại B4

Căn hộ 3 phòng ngủ

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn A3

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại A3

Sơ đồ mặt bằng căn hộ tầng 3 -5 căn B3

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ tầng 3-5 chung cư Watermark Tây Hồ loại B3